ARKKITEHTI JUHA LEIVISKÄN VAIHTOEHTO

Arkkitehti, akateemikko Juha Leiviskä on Sara Hildénin säätiön tilaamana laatinut 23.9.2016 Eteläpuiston täydennysrakentamiseksi vaihtoehdon, jossa Eteläpuiston historiallinen maisemapuutarha säilyy.

Leiviskän mukaan Hämeenpuistolla ja sen molemmissa päissä järvien yläpuolelle nousevilla maisemapuistoilla on ollut keskeinen rooli kaupunkilaisten luontoyhteyksien ja maisemakokemusten luomisessa.

Vaihtoehdossaan hän esittää, että kerrostaloja ei sijoiteta Eteläpuiston ylätasanteelle Klingendahlin eteläpuolelle, vaan tämä puistoalue jätetään ennalleen.

Samalla Leiviskä ehdottaa Sara Hildénin taidemuseolle paikkaa Eteläpuiston ylä- ja alatasenteen välisestä rinteestä. Taidemuseoon on kulku ylätasanteelta, ja säilytettävä ylätasanteen puisto voi toimia myös veistospuistona.

Asuinkorttelien osalta Leiviskän vaihtoehto noudattaa puoliavointa, nykyisiin ruutukaava-alueen kortteleihin tukeutuvaa tilarakennetta. Näin uusiin asuntoihin ja korttelipihoihin saadaan maisema- ja luontoyhteys, ja erkkereillä jokaiseen asuntoon saadaan tarvittaessa järvi- ja puistomaisema.

Sara Hildénin säätiö ja kaupungin johto ovat käyneet keskustelua suunnitelmasta, mutta jostain syystä suunnitelmaa eikä käytyjen keskustelujen antia ole haluttu tuoda julkisuuteen.

VETOOMUS SARA HILDÉNIN TAIDEMUSEON ETELÄPUISTOON SIIRTÄMISEN PUOLESTA

Tampereen kaupunki suunnittelee Sara Hildénin taidemuseon laajennusta Särkänniemeen. Näin taidemuseo jäisi lopullisesti huvipuiston taakse.

Sara Hildénin taidemuseon johtokunta on sen sijaan esittänyt, että museo siirretään Tampereen keskustaan, Eteläpuistoon.

Tuemme tätä tavoitetta. Kun Eteläpuisto kehitetään kaupunkipuistoksi, saadaan taidemuseolle arvoisensa puitteet.

Jos Eteläpuiston asemakaavan muutoksessa sallitaan kerrostalorakentaminen puistoalueelle, menetetään tämä ainutlaatuinen mahdollisuus, jolla Tampere voi vahvistaa vetovoimaisuuttaan taide- ja kulttuurikaupunkina.

Juha Leiviskä arkkitehti, akateemikko
Kirsi Kunnas kirjailija, akateemikko
Jaakko Syrjä kirjailija
Kyllikki Helenius FM
Tuula Lehtinen kuvataiteilija
Ilkka Väätti kuvataiteilija
Jyrki Siukonen kuvataiteilija
Liisa Roine näyttelijä
Seppo Mäki näyttelijä
Helinä Siikala kirjailija
Ritva Supponen HOL
Alexandra Salmela kirjailija
Mikko Lehtonen professori
Maila-Katriina Tuominen toimittaja
Teija-Tuulia Ahola kuvataiteilija
Charles Sandison kuvataiteilija
Jorma Markkula näyttelijä
Liisa Laukkarinen runoilija
Juha Rautio runoilija
Päivi Junttila runoilija, FM
Janne Myllymäki yrittäjä
Paula Hakamaa
Janne Leiviskä