Otto Siippainen 7.4.2016


Hyvät Eteläpuiston ystävät
Hyvät kaupunkiluonnon ystävät
Hyvät historian, kulttuurin ja sivistyksen ystävät

Tampereen kaupunkikuvan keskeisiä rikkauksia on pohjoismaiden pisin esplanadi Hämeenpuisto, jonka pohjoisena päätteenä on komea Näsinpuisto suihkulähteineen, keskivaiheilla Kirkkopuisto ja eteläisenä päätteenä Eteläpuisto. Valtakunnallisesti ainutlaatuinen kokonaisuus perustuu C. L. Engelin asemakaavaan vuodelta 1830 ja C. A. Edelfeltin kaavaan vuodelta 1866. Kokonaisuus on luokiteltu valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi.

Eteläpuistoon ylätasanteelle rakennettiin 1920-luvulla uusklassistinen muotopuutarha paviljonkeineen ja kaari-istutuksineen. Tällöin Eteläpuistolle muodostui näköalapuiston merkitys. 1960-luvun piittaamattomat tiehankkeet ovat nakertaneet vaan eivät tuhonneet puiston arvoa ja merkitystä.

Tämän Tampereen ainutlaatuisen helmen kaupunki on nyt myymässä lyhytnäköisen voitontavoittelun ja paikan omimmille lähtökohdille täysin vieraan urbaanin kaupunkikehityksen hengessä. Oletetut maanjalostusvoitot on jo syöty muiden suurisuuntaisten hankkeiden kustannuksiin. Kaupungin kokonaistalouteen ja kokonaiskehitykseen ylimitoitetun hankkeen vaikutukset ovat häviävän pienet. Kaupunkilaisten ympäristön, kaupungin historian ja ainutlaatuisen paikallisidentiteetin kannalta menetykset ovat kohtalokkaita ja pysyviä.

Kaupunki on asettanut nähtäville kaksi vaihtoehtoista asemakaavaluonnosta. Molemmat merkitsevät Eteläpuiston nykyisten arvojen totaalista hävittämistä. Haketta myydään meille puistomaisuuteen ja historiallisiin lähtökohtiin perustuvana ratkaisuna. Kevennettynä kompromissivaihtoehtona meille kaupitellaan suunnitelmaa, jonka rakennusoikeus ja asukasluku ovat suuremmat kuin ideakilpailun voittaneessa ehdotuksessa.

Kuvitellaanko, että meille voi syöttää mitä tahansa pajunköyttä ja me tiedottomina ja taidottomina hallintoalamaisina nielemme nöyrästi kaiken?

Todellisuudessa alueelle ollaan tuomassa 2 500 uutta asukasta. Tämän sekä muiden rakennushankkeiden johdosta ajoneuvoliikenne sekä sen melu- ja ilmanlaatuhaitat kasvavat. Liikenne ruuhkaantuu sekä Hämeenpuistossa että lähialueen asuntokaduilla. Nykyinen puusto tuhotaan kokonaan. Uusia taimia istutetaan rantakaistalle, täyttömaalle ja tekosaareen massiivisen talomuurin taakse. Väki lisääntyy roimasti, elintärkeät viheralueet vähenevät.

Meille sanotaan, että muotopuutarhan puusto on iäkästä, osin heikossa hapessa ja elinkaarensa loppupuolella. Niin olen minäkin - ja moni meistä. Siitä huolimatta tai juuri sen vuoksi meillä pitää olla kanttia sanoa totuus keisarin uusista vaatteista. Olisi tosi outoa, jos kohta satavuotiaassa puistossa ei olisi myös vanhoja puita. Siksi sitä pitää hoitaa, ei tuhota.

Kohtuullisempiakin vaihtoehtoja on ollut tarjolla useita. Niitä vain ei ole ollut tähänastisen suunnittelun aikana lupa tutkia ja kehittää. Kaupunki asetti alkuvaiheissa eri tahoja edustavan yhteistyöryhmän, jonka muka ylevänä tavoitteena oli laajasti hyväksyttävän kompromissivaihtoehdon tuottaminen asemakaavan pohjaksi. Kaupungin edustajat ovat käytännössä estäneet tämän työn. Kyynisesti pelkistäen komento on ollut: puhukaa mitä puhutte, Seelakella mennään. Muut vaihtoehdot kuulemma sulkee pois kaupungin tahtotila. Sama henki oli viikko sitten järjestetyssä asemakaavan yleisötilaisuudessa.

Tahallisesti unohdetaan, että kaupungin tahtotila muodostuu vasta asemakaavatyön aikana, ei ennen sitä tehdyillä kabinettipäätöksillä. Tämä työ on vielä alkuvaiheissa. Muun uskottelu on kansanvaltaisen päätöksenteon mitätöintiä, osallistavan suunnittelun halventamista ja kansalaisten perusteltujen näkemysten sivuuttamista.

Nyt, juuri nyt on näiden perusteltujen kannanottojen aika. Kahden viikon kuluessa on tilaisuus jättää kaupungille mielipide sen puolesta, että Eteläpuiston ja sen lähialueen kaavoituksen tulee lähteä alueen olemassa olevista, aidoista ja todellisista arvoista, ei niiden hävittämisestä ja korvaamisesta muualta tuoduilla näennäishienoilla ulkokohtaisilla aiheilla.

Meidän tehtävämme on huolehtia, että esivanhempiemme niukkuuden ja puutteen oloissa luomat ainutlaatuiset arvot säilyvät myös lapsenlapsillemme ja heidän jälkeläisilleen. Muut eivät sitä tee.

Toimiva kansanvalta edellyttää toimivia kansalaisia. Nyt on toiminnan aika.

Pelastetaan Eteläpuisto!